การพนัน

ปัญหาเยาวชนติด การพนัน มาจากสาเหตุอะไร

ปัจจุบันนี้ปัญหาเยาวชนติด การพนัน นั้นถือเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมยุคนี้  เนื่องมาจากพื้นฐานของครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ จากนั้นก็มาจากพื้นฐานการเลี้ยงดู การดูแลการให้ความรักและความอบอุ่นเพื่อที่เด็ก ๆ จะได้ไม่รู้สึกขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมไปถึงปัญหาครอบครัวแตกแยก แทงบอลฝากขั้นต่ำ10บาท ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการเกิดปัญหาขึ้นกับเด็ก ๆ เพราะเด็ก ๆ เหล่านั้นไม่รู้จะต้องฟังใคร จะต้องดูใครเป็นแบบอย่าง ยิ่งเป็นช่วงอายุ 13 ปีขึ้นไป

การพนัน

นั้นเป็นช่วงที่เริ่มมีเพื่อน เริ่มมีสังคม  การคบเพื่อนจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็ก ๆ ในช่วงวัยนี้เริ่มอยู่กันเป็นกลุ่ม และหากิจกรรมต่าง ๆทำกัน ซึ่งในช่วงวัยนี้หามีเพื่อนที่ดีเจอกลุ่มคนที่พากันเรียนพากันไปในทางที่ดี ก็จะเป็นเรื่องที่ดี แม้เด็ก ๆเหล่านั้นจะไม่มีใครคอยดูแลหรือเป็นแบบอย่าง

เขาก็สามารถใช้ชีวิตไปในทางที่ดีได้ แต่หากว่าเจอกลุ่มเพื่อนที่ชักชวนกันไปในทางที่สุ่มเสี่ยง นั่นหมายถึงการเติบโตในวันข้างหน้าแบบไม่มีอนาคต ทุกอย่างจะไปจบอยู่ที่การมั่วสุมในอบายมุขต่าง ๆ ทั้งการพนันและยาเสพติด

ผลกระทบที่เกิดจากการติด การพนัน ของเยาวชนมีอะไรบ้าง

  • ปัญหาการติดยาเสพติด เมื่อไหร่ที่เยาวชนเหล่านี้ ได้ก้าวย่างไปสู่สิ่งที่เรียกว่ายาเสพติดแล้ว จะไม่มีวันที่จะถอนตัวออกมาได้อย่างแน่นอน หากไม่มีผู้นำที่ดี 
  • การเล่นการพนันในกลุ่มเยาวชนนั้น อาจะเริ่มขึ้นตั้งแต่อายุ 13 ปีด้วยซ้ำ เพราะเมื่อไหร่ที่มีการตั้งวงเล่นพนัน เมื่อนั้นก็จะนำไปสู่การดื่มสุราและดูดบุหรี่ ซึ่งเป็นพฤติกรรมการเลียนแบบมาจากสิ่งที่เคยเห็นและจดจำได้ในตอนสมัยเด็ก ๆ และอาจจะนำไปสู่การติดสุราและบุหรี่ตั้งแต่อายุยังน้อย
  • การก่อเหตุโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เนื่องมาจากการติดพนันและอบายมุขต่าง ๆ สิ่งที่จำเป็นที่สุดในการกระทำสิ่งเหล่านั้นก็คือเงิน หากไม่มีความรู้ก็ไม่สามารถหางานทำที่เป็นงานสุจริตได้ จะทำได้ก็เพียงแค่การลักขโมยจากของเล็ก ๆ ไปสู่สิ่งของชิ้นใหญ่ จากการทำคนเดียว ไปสู่การกระทำที่เป็นขบวนการ และอาจจะนำไปสู่การก่อเหตุอาชญากรรมแบบไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันนี้
การพนัน

        การติดการพนันนั้น ไม่ได้มาจากแบบอย่างของคนในครอบครัวเสมอไป การมีพื้นฐานครอบครัวที่ดีนั้นย่อมเป็นเรื่องที่ดี แต่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น อีกส่วนหนึ่งนั้นก็อยู่ที่ตัวของเด็กเองด้วย หากพื้นฐานดี อบรมสั่งสอนดี แต่เด็กเลือกทางเดินผิดเองก็อาจจะเปลี่ยนทางกลับได้ แต่หากเมื่อไหร่ที่การเดินทางนั้นผิดแล้วไม่สามารถเดินกลับมาได้ นั่นหมายถึงการจบอนาคตของตนเองด้วยมือของตัวเอง 

About the author